Over Neuromythes

Eenvoudig

Neuromythes of onjuiste feiten over neurowetenschappen duiken geregeld op in de onderwijswereld. Kennis over ons brein heeft immers een enorme aantrekkingskracht en als die kennis eenvoudig kan voorgesteld worden (wat natuurlijk leuk is als je zelf geen specialist ter zake bent), dan worden ze ook snel populair.

Kern van waarheid

Neuromythes hebben meestal een kern van waarheid in zich, gebaseerd op fundamenteel onderzoek naar onze hersenwerking. Maar deze kleine kern wordt al te vaak opgeblazen tot veel te grote proporties en de ingrepen die men voorstelt gebaseerd op deze kennis leiden meestal niet tot de verhoopte leerresultaten. 

Mooi voorgesteld

Meestal vind je bij een artikel (of promotie-stukje) over een spectaculair 'op hersenonderzoek gebaseerd' feit ook een 'foto' van de hersenen of een hersenplaatje. Het tonen van hersenplaatjes maakt een artikel meer aannemelijk. Deze hersenplaatjes worden snel opgepikt in de kranten en tijdschriften. Dit komt omdat een ‘biologisch’ beeld eenvoudig is (en dat hebben we graag, zie hierboven). Een biologisch fenomeen lijkt hard, objectief en onveranderbaar. Maar wees er maar zeker van dat leerpsychologische en pedagogische inzichten eigenlijk even waardevol en zinvol zijn… Door het tonen van hersengebieden ontkoppelen we echter een subjectief en abstract iets (bv. pedofilie) en maken we het tastbaar (bv. neiging tot pedofilie is daar te vinden in de hersenen). En dat terwijl een hersenplaatje eigenlijk geen foto is, maar meestal enkel een verschil in intensiteit in de 'in zijn totaliteit voortdurend werkende' hersenen toont.

Merk dus op dat we op deze website een leuke foto van de hersenen plaatsten! Voelde je er toe aangetrokken? Op een ironische wijze proberen we je te lokken, maar wees op je hoede bij nieuwe heerlijke hersenverleidingen ;-).

Maar een mythe

maar het blijven mythes, onwaarheden, die op zich soms onschuldig zijn (baat het niet, dan schaadt het niet), maar we willen er toch waakzaam over zijn dat jonge mensen niet met inzichten naar huis gaan die gebaseerd zijn op sterke overdrijvingen. Benieuwd naar wat een neuromythe is en wat niet? Ontdek het hier.

Meer lezen?

Zijn kleuters ratjes? een blogbericht op Kleutergewijs, een blog over onderzoek en innovatie in het kleuteronderwijs

“Mythes over hersenen van leerlingen zijn hardnekkig” een artikel in Klasse